top of page

Openbare veegwerken en straatkolken reinigen?
Hou uw openbaar domein proper, met Aquamella

Aquamella

Van veegwerken tot straatkolken reinigen

Ook voor uw openbare ruimtes kan u als bedrijf of gemeente terecht bij Aquamella. Wij beschikken tot het juiste materiaal en de juiste voertuigen om alles tot in de puntjes te reinigen.

Het regelmatig reinigen van de openbare ruimte en straatkolken draagt bij tot een aangename leefomgeving voor iedereen. Orde en netheid staan immers hoog op het wensenlijstje van de burgers in dit land. We bieden lokale overheden, bedrijven en organisaties een stipte service aan, die een propere leefomgeving garandeert.

Professionele veegwerken

Zowel voor uw openbare veegwerken als industriële veegwerken bent u bij Aquamella aan het juiste adres. Gemeentes doen geregeld beroep op ons voor het vegen van straten of openbare pleinen. Wij hebben de juiste wagens ter beschikking om alles grondig te reinigen en vegen. 

Reinigen straatkolken

Hou ook uw openbare rioleringsstelsel in topvorm door straatkolken regelmatig te laten reinigen. Op deze manier vermijdt u verstoppingen in de toekomst die vaak duurder kunnen uitvallen dan een simpele reiniging. 

veegwerken
straatkolk reinigen

Elke installatie weer gebruiksklaar

Ook bedrijven en overheidsinstellingen kunnen bij ons terecht voor het ruimen van allerhande installaties. Daarnaast volgen we uw opdracht ook verder op: we ruimen niet alleen, we reinigen ook grondig. Zo maakt Aquamella uw installatie weer klaar voor de toekomst, en kunt u ze zorgeloos verder gebruiken.

Onze vakmensen reinigen en ledigen uw:

Silo's

Tanks

Koeltorens

Drinkwatervoorzieningen

Zuiveringsstations

Wachtbekkens

Opslagplaatsen

De restmaterialen – zoals slib en onzuiverheden – worden deskundig afgevoerd naar erkende verwerkers. Ook vloeibaar afval dat niet onder de ADR-reglementering valt, wordt omzichtig vervoerd naar een erkende verwerkingsplaats. Aquamella is in het bezit van een
milieuvergunning klasse I voor het opslaan van afval. Daarnaast zijn wij VCA*-gecertificeerd en voldoen we aan alle standaarden van ISO 9001:2015. Zo bent u zeker dat alles wat wij ruimen ook geregelementeerd verwerkt wordt.

Ook reinigen van riolering en leidingen

Wilt u daarnaast een beroep doen op Aquamella voor het reinigen van uw riolering of afvoerleidingen, bijvoorbeeld bij verstopping of wortelingroei? Dat kan. Onze machines zuiveren uw leidingen onder hoge druk. 

Heeft u niet enkel nood aan het reinigen van straatkolken of veegwerken, maar dient de riolering van uw gemeente of bedrijf ook ontstopt te worden? Dan kan u een beroep doen op Aquamella voor het reinigen van uw riolering, van verstopping tot wortelingroei. Onze machines zuiveren uw leidingen onder hoge druk.

Hebt u vragen of wilt u Aquamella in Melle (Gent) onmiddellijk inschakelen? Contacteer ons!

bottom of page