Ruimingswerken de snelle en grondige service
van Aquamella (Melle) ledigt én reinigt

Aquamella

Ledigen en reinigen, ons vak

Het leegmaken van uw beerput of waterput moet vlot gebeuren. U wilt dan ook een professionele firma in ruimingswerken inschakelen die uw vraag snel opneemt en uw opdracht grondig uitvoert. Wel, in dat geval kunt u 100% vertrouwen op Aquamella in Melle (Gent).

Ons team is elke dag op de baan om uw ruimingswerken uit te voeren. Onze professionele ruimwagens zijn geschikt om elke put te ledigen en te reinigen. Een vakkundige service met een probleemloze afhandeling, dát is ons handelsmerk.

U kunt rekenen op het team van Aquamella voor het ruimen van:

 • Beerputten

 • Teerputten

 • Vetputten

 • Aalputten

 • Bezinkputten

 • Regenputten

 • Septische putten

 • Straatkolken

Elke installatie weer gebruiksklaar

Daarnaast volgen we uw opdracht ook verder op: we ruimen niet alleen, we reinigen ook grondig. Zo is uw installatie weer klaar voor de toekomst. En kunt u ze zorgeloos verder gebruiken. Onze vakmensen reinigen en ledigen uw:

 • Silo's

 • Tanks

 • Koeltorens

 • Drinkwatervoorzieningen

 • Zuiveringsstations

 • Wachtbekkens

 • Opslagplaatsen

De restmaterialen – zoals slib en onzuiverheden – worden deskundig afgevoerd naar erkende verwerkers. Ook vloeibaar afval dat niet onder de ADR-reglementering valt, wordt omzichtig vervoerd naar een erkende verwerkingsplaats.

Ook reinigen van riolering en leidingen

Wilt u daarnaast een beroep doen op Aquamella voor het reinigen van uw riolering of afvoerleidingen, bijvoorbeeld bij verstoping of wortelingroei? Dat kan. Onze machines zuiveren uw leidingen onder hoge druk.

Hebt u vragen of wilt u Aquamella in Melle (Gent) onmiddellijk inschakelen? Contacteer ons!

Contacteer ons vandaag nog