top of page

Septische put vs. beerput: wat zijn de verschillen?

In de wereld van afvalwaterbeheer worden termen als 'septische put’ en 'beerput' vaak door elkaar gebruikt, maar eigenlijk verwijzen ze naar verschillende systemen. Het is belangrijk om de verschillen tussen deze twee systemen te begrijpen, want ze hebben verschillende functies en verschillende onderhoudsvereisten. In dit artikel gaan we dieper in op de kenmerken en functies van septische putten en beerputten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor jouw specifieke behoeften.

 

Wat is een septische put?


Een septische put is een ondergrondse tank of reservoir die wordt gebruikt om afvalwater van huishoudelijke activiteiten, zoals toiletgebruik, douchen en afwassen, op te vangen, te behandelen en af te breken. Het afvalwater stroomt van het huis naar de septische put, waar het wordt gescheiden in drie lagen: vaste stoffen zinken naar de bodem en vormen slib, vet drijft naar de top en vloeibaar afvalwater blijft in het midden. Bacteriën in de septische put breken de vaste stoffen af en behandelen het water voordat het infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd naar een drainageveld.


Kenmerken van een septische put:


  • Behandelt afvalwater van huishoudelijke activiteiten.

  • Scheidt afvalwater in lagen voor afbraak en behandeling.

  • Vereist periodiek onderhoud en lediging om ophoping van slib te voorkomen.


Wat is een beerput?


Een beerput, ook wel beerput zonder behandeling genoemd, is een eenvoudige ondergrondse tank of reservoir waarin afvalwater wordt verzameld zonder enige behandeling of afbraak. Afvalwater van toiletten, keukens en andere bronnen wordt rechtstreeks naar de beerput geleid, waar het wordt verzameld en op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert. In tegenstelling tot een septische put, waar afvalwater wordt behandeld door bacteriën, blijft afvalwater in een beerput onbehandeld en kan het een potentieel risico vormen voor de volksgezondheid en het milieu.


Kenmerken van een beerput:


  • Vangt afvalwater op zonder behandeling.

  • Het afvalwater infiltreert op natuurlijke wijze in de bodem.

  • Heeft geen periodiek onderhoud nodig voor de afbraak van afval.


Belangrijke verschillen tussen een septische put en een beerput


Behandeling van afvalwater


Het belangrijkste verschil tussen een septische put en een beerput is de behandeling van afvalwater. Een septische put behandelt afvalwater door bacteriële afbraak, terwijl een beerput afvalwater gewoon verzamelt zonder het te behandelen.


Onderhoud


Een septische put vereist periodiek onderhoud en lediging om ophoping van slib te voorkomen en een goede werking te garanderen. Een beerput daarentegen heeft geen periodiek onderhoud nodig voor de afbraak van afval, maar moet mogelijk wel regelmatig geleegd worden om overlopen te voorkomen.


Invloed op het milieu


Hoewel beide systemen afvalwater verzamelen, hebben ze verschillende gevolgen voor het milieu. Een septische put behandelt afvalwater voordat het in de bodem infiltreert, waardoor de impact op het milieu wordt beperkt. Een beerput daarentegen kan onbehandeld afvalwater rechtstreeks in de bodem laten infiltreren, wat een potentieel risico vormt voor de menselijke gezondheid en het milieu.


 

Aquamella: Ledigen van alle soorten putten

De keuze tussen een septische put en een beerput hangt af van verschillende factoren, waaronder de behoeften op het gebied van afvalwaterbehandeling, onderhoudsvereisten en de impact op het milieu. Het is belangrijk om de kenmerken en functies van beide systemen te begrijpen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die past bij je specifieke behoeften en omstandigheden.


Je kan steeds bij Aquamella terecht voor het ledigen van allerlei soorten putten. Contacteer ons om jouw put te laten ledigen, beerput of septische put.

Comments


bottom of page