top of page

Wat wordt vaak in het toilet gegooid, wat eigenlijk niet mag?

Het toilet lijkt soms een handige afvalbak voor allerlei items, maar niet alles hoort daar thuis. Onwetendheid of gemak kan leiden tot problemen in het rioleringssysteem en zelfs tot verstoppingen. In dit artikel duiken we dieper in op welke voorwerpen vaak in het toilet worden gegooid, maar eigenlijk niet thuishoren.

 

Wat mag niet in het toilet, maar wordt er wel vaak ingegooid?


Vochtige doekjes


Terwijl toiletpapier ontworpen is om af te breken in water, geldt dat niet voor vochtige doekjes. Deze doekjes kunnen zich ophopen in het rioolsysteem en verstoppingen veroorzaken. Hoewel sommige als "doorspoelbaar" worden verkocht, is het beter om ze bij het restafval te deponeren.


Medicijnen


Het doorspoelen van medicijnen lijkt een eenvoudige manier om er vanaf te komen, maar het kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de waterkwaliteit. Restanten van medicijnen kunnen in het water terechtkomen en schadelijk zijn voor ecosystemen.


Vloeibaar frituurvet


Hoewel het verleidelijk kan zijn om vloeibaar frituurvet door het toilet te spoelen, is dit een grote boosdoener. Vet stolt en kan leiden tot verstoppingen in de leidingen. Het is beter om vetresten in een afsluitbare container te gieten en deze bij het huisvuil of in het recyclagepark te deponeren.


Haar


Het doorspoelen van haar lijkt misschien onschuldig, maar het kan zich gemakkelijk ophopen en vermengen met andere materialen, waardoor verstoppingen ontstaan. Het is beter om haar in de prullenbak te gooien.


Kattenbakvulling


Kattenbakvulling kan klonten vormen en leiden tot verstoppingen in het riool. Het hoort thuis bij het restafval en niet in het toilet.


De impact op het rioolsysteem


We hebben eerder in dit artikel al enkele mogelijke gevolgen opgesomd van het deponeren van boosdoeners in het toilet. Hier overlopen we nog eens alle mogelijke problemen.


Verstoppingen


De bovengenoemde items kunnen zich ophopen in de leidingen en afvoeren, waardoor verstoppingen ontstaan. Dit kan resulteren in een verminderde doorstroming, overstromingen en onaangename geurtjes.


Milieuproblemen


Doorspoelen van medicijnen en andere schadelijke stoffen kan leiden tot milieuproblemen. Waterzuiveringsinstallaties zijn mogelijk niet ontworpen om dergelijke stoffen te verwijderen, wat de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden.


Kosten van reparaties


Het verwijderen van verstoppingen en het repareren van schade aan het rioolsysteem brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen vermeden worden door bewust om te gaan met wat wel en niet in het toilet mag.Verantwoord gebruik van het toilet


Bewustwording creëren


Het is belangrijk om bewustwording te creëren over wat wel en niet in het toilet mag. Voorlichtingscampagnes en educatie kunnen mensen helpen begrijpen welke items schadelijk zijn voor het rioolsysteem. En ook dit artikel is geschreven met de bedoeling om bewustwording te creëren bij onze klanten.


Correcte verwijdering


Zaken in het toilet gooien kan inderdaad verleidelijk zijn omdat het zo eenvoudig is. Maar ook de correcte alternatieven zijn eigenlijk heel eenvoudig. Het gebruik van afsluitbare containers voor vet, het weggooien van vochtige doekjes bij het restafval en het deponeren van medicijnen bij speciale inzamelpunten zijn enkele voorbeelden.


Periodieke inspecties


Het uitvoeren van periodieke inspecties van het rioleringssysteem kan problemen vroegtijdig detecteren. Dit stelt huiseigenaren en bedrijven in staat om tijdig actie te ondernemen en onnodige kosten te voorkomen.


Aquamella: Expertise in rioolonderhoud


Aquamella begrijpt het belang van een goed onderhouden rioleringssysteem en biedt expertise in rioolinspecties en -reparaties. Ons team staat klaar om advies te geven over het juiste gebruik van het toilet en om eventuele problemen in het rioolsysteem aan te pakken.


 

Samen zorgen voor een gezond riool


Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor het juiste gebruik van het toilet, kunnen we problemen in het rioolsysteem voorkomen. Neem contact op met Aquamella voor professioneel advies en diensten op maat.

留言


bottom of page