top of page

Wat is een vetput en waarvoor dient deze vetvanger?

Een vetput is een put die alle vetten en oliën opvangt, zodat die niet in het riool terechtkomen. Elk bedrijf dat activiteiten onderneemt waarbij vetten in afvalwater geloosd worden, moet een vetput installeren. Maar wat is een vetput precies, waarvoor dient die en hoe kunt u een vetput onderhouden? In deze blog maken we u wegwijs in dit type putten.


Een vetafscheider, wat is het?

Een vetafscheider, een vetput of een vetvanger is een put die geplaatst wordt tussen de afvoer in de keuken en het rioolstelsel. De vetput is meestal gemaakt uit kunststof, beton of staal.Komen er vetten vrij bij uw bedrijfsactiviteiten? Dan is het verplicht om een vetafscheider te plaatsen. Keukens van restaurants, ziekenhuizen en hotels, maar ook bakkerijen en slagerijen moeten verplicht een vetput installeren. Zo vermijdt u dat vetten in de riolering terechtkomen, krijgen verstoppingen geen kans én vervuilt u het milieu niet.


Werking van een vetput

Een vetput remt de stroming van afvalwater af. Vetten, slib en water worden gescheiden van elkaar, waardoor het afvalwater trager begint te stromen. De dichtheid van afvalstoffen en water is anders, waardoor bezinkbare stoffen (slib) naar de bodem van de vetput zinken. Lichte stoffen zoals vet en olie drijven boven op het wateroppervlak en het gewone water zit ertussen.


Bij een vetput is de zwaartekrachtregel van toepassing. Een buis in het midden van de vetput loopt naar beneden. Zo baant enkel het vloeibare afvalwater zich een weg door de riolering, waarna het zonder slib en vetten geloosd wordt. In de vetafscheider blijven de vetten en het slib achter, zodat die zeker niet terechtkomen in het riool.


Reinig uw vetvanger regelmatig

Een vetafscheider werkt helemaal automatisch, maar heeft slechts een beperkte capaciteit. Aangezien het slib en de vetten niet geloosd worden en achterblijven in de vetput, dikt die laag wel aan. Giet daarom zeker geen grote ketel frituurolie door de afvoer! Vet afkomstig uit een braadpan kan dan weer wel. Komen de olie- en sliblagen te dicht bij elkaar? Dan is een verstopping geen ver-van-uw-bed-show meer.


Een regelmatige lediging en reiniging is daarom cruciaal. Doe een beroep op een gespecialiseerde firma en ze spuiten de vetafscheider volledig uit met een hogedrukreiniger. Daarnaast pakken ze ook alle inkomende én uitgaande leidingen aan waardoor de vetput optimaal werkt. Bovendien ontvangt u bij elke lediging een verwerkingsattest en bewijst u zo dat u uw afval op een ecologische manier verwerkt.


Reinigen of ruimen? Aquamella is al onderweg!

Aquamella verhelpt elke verstopping. We reinigen uw verstopte leiding, riool, of opslagtank met hogedrukapparatuur. We garanderen daarbij steeds een duurzaam resultaat en voeren vloeibaar afval af naar wettelijk erkende stortplaatsen volgens strikte veiligheidsnormen. Reinigen of ruimen? Aquamella is al onderweg!


Comments


bottom of page